top of page

Markada tescil engelleri(mutlak ve nisbi ret sebepleri) nelerdir?

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2022


Bir markanın TÜRKPATENT tarafından tescil edilebilmesi, mutlak ve nisbi ret sebepleri yönünden "temiz olmasına" bağlıdır. Türk Marka ve Patent Kurumu, her marka başvurusunu "mutlak ret sebepleri" yönünden incelemektedir. Nisbi ret sebepleri yönünden inceleme yapılması ise ilgili 3.kişilerin Kurum'a başvurma yapmasına bağlıdır.


Bu yazıda, "marka hukukunda mutlak ve nisbi ret sebepleri nelerdir, marka başvurusu hangi durumlarda reddedilir, marka olarak tescili mümkün olmayan işaretler nelerdir" sorularına cevap aranacaktır.


 

MAKALE | >>>> Marka tescil başvurusu nasıl yapılır? Marka tescil süreci hakkında bilinmesi gerekenler


 

#1: Mutlak ret sebepleri nelerdir?

#4: Nisbi ret sebeplerinin başvuruya etkisi nedir?Mutlak ret sebepleri nelerdir?

Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 5.maddesinde sayılan hallerde başvuru TÜRKPATENT tarafından re'sen reddedilmektedir. Mutlak ret sebepleri aşağıda sıralanmıştır:


 • Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre marka olamayacak işaretler(5/1-a bendi)

"Kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi" dışındaki işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir. Örneğin, bir kokunun marka olarak tescili bu kapsamda değerlendirilir.


 • Ayırt ediciliği olmayan işaretler (5/1-b bendi

Marka, bir işletmenin mallarını diğerlerinden ayırmaya yarar. Buna "markanın ayırt edicilik fonksiyonu" denir. Bu fonksiyonu yerine getiremeyecek bir işaretin marka olması olanaksızdır. Ne var ki başta ayırt edici olmayan işaretin tescil başvurusu öncesi piyasada kullanılmakla ayırt edicilik kazanması halinde tescil mümkündür.


 • Önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka(5/1-ç)

Önceki tarihte tescilli veya başvurusu yapılmış marka ile aynı mal ve hizmet sektöründe tescili istenen bir marka aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerlik taşıyorsa, marka başvurusu TÜRKPATENT tarafından reddedilir. Ancak reddi gereken bir marka yine de tescil edilmiş ise markanın hükümsüzlüğü davası açılabilir. Markanın hükümsüzlüğü davası hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.


 • Serbest bırakılması gereken işaretler(5/1-c ve 5/1-d bentleri)

Ticaret hayatında herkesçe kullanılan, meslek ve ticaret erbabını ayırt etmeye yarayan isimler marka olarak tescil edilemez. Malların, cins,vasıf,kalite,değer,amaç ve coğrafi orijinine dair işaret ve isimlendirmelerin de tescili mümkün değildir.


 • Malın karakteristik özelliğini gösteren işaretler(5/1-e)

Malın doğası gereği veya teknik zorunluluk nedeniyle zorunlu olan veya mala asli değerini özellikleri belirten isimlendirmelerin marka olarak tescili mümkün değildir. Ancak , Tescil engeline konu ibarenin markanın münhasıren ve esas unsuru olması halinde tescil engeli devreye girer.


 • Halkı yanıltabilecek işaretler(5/1-f bendi)

Malın niteliği, kaynağı ve kalitesi konusunda halkı yanıltabilecek işaretlerin marka olarak tesciline Kurum tarafından izin verilmemektedir.


 • Devletlerin hükümranlık işaretleri(5/1-g)

Devletlere ve uluslararası örgütlere ait bayrak ve armaların marka olarak tescili mutlak ret sebebi nedeniyle mümkün değildir.


 • Kamuyu ilgilendiren, halka mal olmuş tarihi kültürel değere haiz işaretler ile kullanımı yetkili makamların iznine bağlı olan arma,nişan ve isimlendirmeler (5/1-ğ)


 • Dini değer ve sembollere ilişkin işaretler(5/1-h)


 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaretler(5/1-ı)


 • Tescilli coğrafi işaret içeren işaretler(5/1-i)Mutlak ret sebeplerinin başvuruya etkisi nedir?

Nisbi ret sebepleri nelerdir? (Sınai Mülkiyet Kanunu 6.madde)

Nisbi ret sebeplerinin başvuruya etkisi nedir?
Comments


bottom of page