top of page

Apartman aidatından kimler sorumludur? Aidat miktarı nasıl belirlenir? Aidat nedir?

Apartman aidatı, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda "genel gider" veya "ortak gider" adı altında düzenlenmiştir. Bu yazıda, "apartman aidatı nedir", "apartman aidatından kimler sorumludur", apartman aidatı nasıl belirlenir, apartman aidatı hangi durumlarda ödenmez sorularının cevabı aranacaktır.

 

Apartman aidatı nedir?


Apartman aidatı veya site aidatı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlenmektedir. Aşağıda sayılan ortak giderler için kat maliklerinden toplanan avansa apartman aidatı denmektedir:

  • Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri

  • Ana gayrimenkulün sigorta primleri

  • Bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri

  • Yönetici aylığı gibi diğer giderlere

  • Ortak tesislerin işletme giderleri

  • Diğer ortak alan giderleri

Apartman aidatı ortak alan giderlerinin karşılanması için toplanmaktadır. Apartman ve sitelerdeki ortak alanlar herkese aittir ve kural olarak giderlerinden de tüm malikler sorumludur. Ortak alan olmayıp doğrudan herhangi bir kat malikine ait olan bir alanda(örneğin; bir bağımsız bölümün daire kapısının değişmesi) gerçekleşen giderler aidatın konusu dışında kalmaktadır.


MAKALE | >>> Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ortak kullanım alanları nelerdir?

Apartman aidatı halihazırda yapılmış bir ortak giderden doğabileceği gibi ileride yapılması düşünülen ortak gider için önceden alınacak avans olarak da belirlenebilir.


Apartman aidatı nasıl belirlenir?


Yönetici veya yönetim kurulu işletme projesi hazırlar. İşletme projesinde; binanın veya sitenin tahmini 1 yıllık gelir ve gider tutarları, giderlerin karşılanması için her bir kat malikinden toplanması gereken aidat miktarı gösterilir.


İşletme projesi kat maliklerine veya bağımsız bölümlerden fiili olarak yararlananlara (örneğin; kiracılara) imza karşılığı veya posta yolu ile tebliğ edilir. Kat maliklerinin işletme projesine 7 gün içinde itiraz hakkı mevcuttur. İtiraz edildiği takdirde Kat Malikleri Kurulu, işletme projesi hakkındaki son kararı verir. Eş ifade ile bu durumda aidat hakkındaki son kararı Kat Malikleri Kurulu vermiş olur. İşletme projesinin itiraza uğramaması veya Kat Malikleri Kurulu'nda görüşülmesi neticesinde işletme projesi kesinleşmiş olur.


İşletme projesi, yönetici yerine; Kat Malikleri Kurulu tarafından karar alınmak suretiyle de oluşturulabilir. Yani; Kat Malikleri Kurulu'nda da site veya aidatın gelir-gider durumu gözetilerek her bir kat malikinden alınması gereken aidat miktarı belirlenebilir. Kesinleşen işletme projesi veya Kat Malikleri Kurulu kararı, kat malikleri için bağlayıcıdır.


Apartman aidatı yönetici tarafından artırılabilir mi?


Aidatın belirlenmesi konusundan sonra en çok merak edilen konu, "apartman yöneticisi toplantı yapmadan aidat artırabilir mi?" sorusu olmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 35.maddesine göre; apartman yöneticisi, kat maliklerinden toplanan aidat harcanıp tükendiği takdirde ek aidat toplamak yetkisine sahiptir. Bir diğer ifade ile apartman yöneticisi yapılacak ilk toplantıya kadar geçerli olmak üzere aidat artırma yetkisine sahiptir. Ancak bu yetki, sadece toplanan aidatın harcanıp tükendiği durumlarda kullanılabilecektir.


Apartman aidatından kimler sorumludur?


Kat Malikleri Kanunu'na göre aparman/site aidatından öncelikle bağımsız bölüm malikleri sorumludur. Bazen bağımsız bölümün birden fazla maliki olabilir. Birden fazla kişi bağımsız bölüm üzerinde elbirliği veya paylı mülkiyet ile malik olabilir. Elbirliği veya paylı mülkiyette aidattan bütün malikler müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.


Aynı şekilde, kiracılar da apartman aidatından sorumludur. Kiracılar, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 22.maddesine göre, apartman aidatından ev sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Müşterek ve müteselsil sorumluluk gereği apartman yönetimi hem kiracından hem de ev sahibinden aidatı ödemesini isteyebilir. Ne var ki kiracının aidattan sorumluluğu, ev sahibine ödemekle yükümlü olduğu kira ile sınırlıdır.

 

Apartman aidatı hangi durumlarda ödenmez?


Apartman aidatından sorumlu olan kişiler, ortak alandaki olanaklardan yararlanmadıklarını iddia ederek apartman aidatı ödemekten kaçınamazlar. Kat maliklerinin veya kiracıların, ortak alanları kullanma hakkından önceden vazgeçmesi de aidattan sorumluluğa etki etmez.


Kat maliki veya kiracının "yazın veya kışın evde oturmaması", "asansörü, havuzu veya otoparkı kullanmaması veya kullanmaya ihtiyacının olmaması" aidatı ödememe hakkı vermez. Kat Mülkiyeti Kanunu 20/I-c bendine göre bu durumlarda da aidat ödeme yükümlülüğü devam edecektir.


Apartman aidatı ile ilgili bu yazıda yanıtlanmayan sorularınız varsa bize buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page