top of page
Adalet Sütunları

Hakkımızda 

Ulu Hukuk Bürosu, 1989'dan beri Türkiye'nin farklı yerlerindeki gerçek ve tüzel kişi müvekkillerini mahkemeler, icra daireleri ve idari merciler nezdinde temsil etmekte, muhtemel veya mevcut hukuki ihtilaflar hakkında hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Avukatlık Bürosu

1

Dava Takibi

 •   İcra-iflas hukuku davaları

 •   Gayrimenkul hukuku davaları

 •   Miras hukuku davaları

 •   Aile hukuku davaları 

 •   Sözleşmeler hukuku davaları

 •   İş ve sosyal güvenlik hukuku

 •   İdare hukuku davaları

 •   Marka hukuku davaları 

 •   Ceza hukuku davaları

 •   Sigorta hukuku davaları 

 •   Kat mülkiyeti hukuku davaları

 •   Yabancılar hukukundan     doğan  dava ve işlemler

2

Hukuki danışmanlık

 • İş hukuku danışmanlığı

 • İkamet izni, uluslararası koruma ve vatandaşlık danışmanlığı 

 • Şirket ve kooperatif danışmanlığı

 • Marka danışmanlığı

 • Ticaret hukuku danışmanlığı 

Marka işlem ve davaları

 • Marka tescil başvuruları 

 • Marka yenileme

 • Marka devir sözleşmeleri

 • Marka lisans sözleşmeleri

 • Markaya itiraz başvuruları

 • TÜRKPATENT kararlarına itiraz başvuruları 

 • Yeniden İnceleme-Değerlendirme Kurulu kararlarına itiraz

 • Marka hakkına tecavüzün tespiti davaları

 • Marka hakkına tecavüzün önlenmesi davaları

 • Marka hakkına tecavüzden doğan tazminat davaları

 • Markanın hükümsüzlüğü davaları

3

contact
bottom of page